Lượng tử ánh sáng - Mối liên hệ...

Lượng tử ánh sáng - Mối liên hệ bước sóng, tần số của vạch quang phổ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Mối liên hệ giữa các bước sóng, tần số của các vạch quang phổ của nguyên tử H:

\(\dfrac{1}{\lambda_{31}}=\dfrac{1}{\lambda_{32}}+\dfrac{1}{\lambda_{21}}\)

\(f_{31}=f_{32}+f_{21}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP