Điện học - Công thức tính độ tự...

Điện học - Công thức tính độ tự cảm của cuộn dây

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ tự cảm của cuộn dây được tính theo công thức sau:

\(L=\dfrac{\Phi}{i}(H,Henry)\)

\(\Phi=Li(Wb)\)

\(\xi_c=\dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}=-L \left |\dfrac{\Delta i}{\Delta t} \right |\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP