Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính công suất nguồn bức xạ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công suất nguồn bức xạ được tính theo công thức sau:

\(P=\dfrac{W}{t}=\dfrac{N_{\varepsilon} \varepsilon}{t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP