Lượng tử ánh sáng - Bán kính quỹ...

Lượng tử ánh sáng - Bán kính quỹ đạo chuyển động của e

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bán kính quỹ đạo chuyển động của e được tính theo công thức sau:

\(R=\dfrac{mv_{0max}}{Be}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP