Điện học - Công thức tính năng lượng...

Điện học - Công thức tính năng lượng điện từ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Năng lượng điện từ được tính theo công thức sau:

\(W=W_C+W_L=\dfrac{1}{2C}q_0^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP