Điện học - Công thức tính năng lượng...

Điện học - Công thức tính năng lượng từ trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Năng lượng từ trường được tính theo công thức sau:

\(W_L=\dfrac{1}{2} Li^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP