Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính công suất của nguồn sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công suất của nguồn sáng được tính theo công thức sau:

\(P=N_{\varepsilon} \varepsilon(W)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP