Lượng tử ánh sáng - Động năng cực...

Lượng tử ánh sáng - Động năng cực đại của e quang điện

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Động năng cực đại của e quang điện được tính theo công thức sau:

\(W_{đ0(max)}=\dfrac{1}{2}mv_{0max}^2=hc \left ( \dfrac{1}{\lambda}-\dfrac{1}{\lambda_0}\right )=e \left | U_h\right |\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP