Sóng dừng - Tìm số nút và số...

Sóng dừng - Tìm số nút và số bụng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(d\)( 1 nút \(\rightarrow\) 1 nút) \(=\dfrac{\lambda}{2}\); \(d\)( 1 nút \(\rightarrow\) 1 bụng) \(=\dfrac{\lambda}{4}\)

+) Trường hợp 2 đầu cố định: \(\left\{\begin{matrix}l=k\dfrac{\lambda}{2}, k\in \mathbb { Z}\\ f=\dfrac{kv}{2l} \rightarrow f_{min}=\dfrac{v}{2l}\end{matrix}\right.\)

Số bụng = \(k\), số nút= \(k+1\)

+) Trường hợp 1 đầu cố định, 1 đầu tự do: \(\left\{\begin{matrix}l=(2k+1)\dfrac{\lambda}{4} , k \in \mathbb{Z}\\ f=\dfrac{(2k+1)v}{4l} \rightarrow f_{min}=\dfrac{v}{4l}\end{matrix}\right.\)

Số bụng = Số nút = \(k\)

Một số lưu ý:

Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng

Đầu tự do là bụng sóng

Hai điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha

Hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn doa động cùng pha

Tốc độ truyền âm trong kim loại: \(\Delta t=\dfrac{l}{v_{kk}}-\dfrac{l}{v_{kl}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP