Sóng âm - Công thức về sóng âm...

Sóng âm - Công thức về sóng âm

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Cường độ âm có công thức như sau:

\(I=\dfrac{W}{St}=\dfrac{P}{4\pi R^2}( W/m^2)\)

+) Mức cường độ âm có công thức như sau:

\(L=10 log\dfrac{I}{I_0}(dB)=log\dfrac{I}{I_0}(B)\)

Với \(I_0=10^{-12} W/m^2\)

Nếu \(I \uparrow\) hay \(\downarrow\) \(10^n\) lần thì \(L \uparrow\) hay \(\downarrow\) n lần

Nếu \(I \uparrow\) hay \(\downarrow\) n lần thì \(L \uparrow\) hay \(\downarrow\) \(log(k)\) lần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP