Dao động điều hòa - Công thức tính...

Dao động điều hòa - Công thức tính công suất lực đàn hồi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công suất của lực đàn hồi lớn nhất được tính theo công thức sau:

\(P_{đh(max)}=\dfrac{3 \sqrt{3}}{4}k A^2 \omega=\dfrac{3 \sqrt{3}}{2}W \omega\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=\dfrac{A}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP