Dao động điều hòa - Khoảng cách lớn...

Dao động điều hòa - Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật được tính theo công thức sau:

\(x=\begin{vmatrix}x_1-x_2\end{vmatrix}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP