Sóng ánh sáng - Độ rộng quang phổ...

Sóng ánh sáng - Độ rộng quang phổ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Độ rộng quang phổ bậc n:

\(\Delta x_n=\chi_n^{đỏ}- \chi_n^{tím}=n\dfrac{D}{a} (\lambda_{đỏ}-\lambda_{tím})\)

+) Độ rộng phần trùng nhau của 2 quang phổ liên tục:

\(l=\chi_n^{đỏ}-\chi_{n+1}^{tím}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP