Sóng ánh sáng - Xác định số vân...

Sóng ánh sáng - Xác định số vân đơn sắc

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Xác định số vân đơn sắc ứng với \(\lambda_1, \lambda_2\) trên miền giao thoa L hoặc MN:

+) Trên L: \(N_1=2\left [\dfrac{L}{2i_1} \right ]+1\) \(N_2=2\left [ \dfrac{L}{2i_2} \right ]+1\)

+) Trên MN: \(\dfrac{X_M}{i_1}\leq N_1 \leq \dfrac{X_N}{i_1}\) \(\dfrac{X_M}{i_2}\leq N_2 \leq \dfrac{X_N}{i_2}\)

Lưu ý: M, N cùng phía thì \(x_1,x_2\) cùng dấu.M,N khác phía thì \(x_1,x_2\) trái dấu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP