Sóng ánh sáng - Vị trí vân ánh...

Sóng ánh sáng - Vị trí vân ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Vị trí vân sáng: \(x_s=ki=\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Điều kiện để M là vị trí vân sáng: \(d_1-d_2=k \lambda\)

+) Vị trí vân tối: \(x_t=(k+0,5)i=(k+0,5)\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Điều kiện để M là vị trí vân tối: \(d_1-d_2=(k+0,5)\lambda\)

\(d=(n-1)i\) với \(n\) là số vân sáng liên tiếp

\(v=\dfrac{c}{n}\) \(\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{n_2}{n_1}\)

+) Bước sóng khi truyền trong môi trường chiết suất n: \(\lambda'=\dfrac{\lambda}{n}\) ( \(\lambda\): bước sóng trong chân không)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP