Sóng ánh sáng - Khoảng cách vân giao...

Sóng ánh sáng - Khoảng cách vân giao thóa sóng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ vân này đến vân kia:

+) Ở cùng bên vân trung tâm: \(\Delta x=\left | x_1-x_2 \right |\)

+) Ở hai bên vân trung tâm: \(\Delta x=\left |x_1 \right |+\left |x_2 \right |\)

Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất \((i_{12})\):

\(x_1=x_2 \Leftrightarrow k_1\lambda_1=k_2 \lambda_2 \Leftrightarrow k_1i_1=k_2i_2\)

+) Cách tính

B1: LTS: \(\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{a}{b}\) ( lấy phân số tối giản) \(\Rightarrow k_1=a;k_2=b\)

B2: \(i_{12}=k_1i_1=k_2i_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP