Sóng ánh sáng - Tìm số vân sáng...

Sóng ánh sáng - Tìm số vân sáng, vân tối

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Số vân sáng trên bề rộng vùng giao thoa \(L\);

\(N_s=2\left [ \dfrac{L}{2i} \right ]+1\)

+) Số vân tối trên bề rộng vùng giao thoa \(L\):

\(N_t=\dfrac{L}{2i}=n.p\)

Với \(n\): phần nguyên, \(p\): chữu số thập phân đầu tiên

\(N_s=2n+2\) nếu \(p \geq 5\)

\(N_t=2n\) nếu \(p<5\)

+) Số vân sáng, tối trên M, N

_ Số vân sáng: \(\dfrac{x_1}{i} \leq k \leq \dfrac{x_2}{i}\)

_ Số vân tối: \(\dfrac{x_1}{i}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{x_2}{i}-\dfrac{1}{2}\)

Lưu ý: M, N cùng phía thì \(x_1,x_2\) cùng dấu M, N khác phía thì \(x_1,x_2\) trái dấu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP