Cơ học - Nguyên lý Pascal...

Cơ học - Nguyên lý Pascal

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Nguyên lý Pascal: (\(p_s\): áp suất ngoài)

\(p_A=p_s+\rho gh\)

Áp dụng : \(A_1,A_2\): diện tích của một cột chất lỏng; \(F_1,F_2\): lực tương ứng)

\(p=\dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{A_1}{A_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP