Cơ học - Công thức lực đẩy Ác-si-mét...

Cơ học - Công thức lực đẩy Ác-si-mét

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Công thức lực đẩy Ác-si-mét:

(\(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng \((N/m^3)\); \(V\): thể tích phần chìm trong chất lỏng)

\(F_b=d.V=\rho gV\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP