Sóng ánh sáng - Công thức cơ bản...

Sóng ánh sáng - Công thức cơ bản giao thoa ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Khoảng vân: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Bước sóng: \(\lambda=\dfrac{ia}{D}\)

+) Hiệu quang trình: \(d_1-d_2=\dfrac{ax}{D}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP