Cơ học - Công thức tính áp suất...

Cơ học - Công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Công thức của áp suất: (\(F\): lực tác dụng trên diện tích A)

\(p=\dfrac{F}{A}\) \((N/m^2)\)

+) Công thức ủa áp suất chất lỏng:

(\(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng \((N/m^3)\); \(p_0\): áp suất khí quyển tại mặt thoáng \((N/m^2)\); \(p\): áp suất của cột chất lỏng có độ cao \(h\); \(p_B\): áp suất tĩnh của chất lỏng ở độ sâu h)

\(p=d.h=\rho gh\)

\(p_B=p_0+d.h=p_0+\rho gh\)

\(p_A=p_B; p_C=p_D\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP