Cơ học - Công thức tính thế năng...

Cơ học - Công thức tính thế năng, cơ năng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Thế năng: (\(E_p\): thế năng hấp dẫn(J); \(m\): khối lượng của vật)

\(E_p=mgh\)

+) Định luật bảo toàn cơ năng:

\(E_k+E_p=constant\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP