Nhiệt học - Công thức về phương trình...

Nhiệt học - Công thức về phương trình cân bằng nhiệt

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình cân bằng nhiệt có công thức như sau:

(\(Q_e\): tỏa; \(Q_r\): thu; \(m\): khối lượng của chất (kg); \(c\): nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K); \(\Delta t\): độ biến thiên nhiệt độ (K))

\(\sum Q_e=\sum Q_r\)

\(Q=mc \Delta t\)

Nhiệt dung riêng của một số chất

Chất

Nhiệt dung riêng(J/kg.K)

Nước 4200
Nước đá 2100
Nhôm 880
Sắt 460
Đồng 380
Chì 130

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP