Cơ học - Công thức tính khối lượng...

Cơ học - Công thức tính khối lượng riêng chất lỏng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức khối lượng riêng: (\(m\): khối lượng của một khối thể tích V)

\(\rho=\dfrac{m}{V}\) \((kg/m^3)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP