Nhiệt học - Công thức về định luật...

Nhiệt học - Công thức về định luật GAY LUY-XẮC (đẳng áp)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Định luật GAY LUY-XẮC ( đẳng áp) có công thức như sau: ( nếu áp suất không đổi)

\(\dfrac{V}{T}=const\)

\(\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}=...=\dfrac{V_n}{T_n}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP