Cơ học - Công thức định luật bảo...

Cơ học - Công thức định luật bảo toàn năng lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Hướng dẫn giải

Định luật bảo toàn năng lượng:

\(E=E_k+E_p+E_e+...=constant\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP