Dòng điện xoay chiều - Tìm URCmax URCmin...

Dòng điện xoay chiều - Tìm URCmax, URCmin

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giá trị \(C\) để \(U_{RCmax}, U_{RCmin}\)

+) Khi \(Z_C=\dfrac{Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2}}{2}\) thì:

\(U_{RCmax}=\dfrac{U(Z_L+\sqrt{4R^2+Z_L^2})}{2R}=\dfrac{UZ_C}{R}\)

+) Khi \(Z_C=0\) thì \(U_{RCmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}\)

Lưu ý: \(R\)\(C\) mắc liên tiếp nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP