Dòng điện xoay chiều - Xác định tần...

Dòng điện xoay chiều - Xác định tần số góc để UCmax

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặt \(\left \{ Z_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}};n=\dfrac{\omega_C}{\omega_L} \right \}\)

+) Xác định \(\omega\) để \(\left \{ P_{max},I_{max},U_{Rmax} \right \} \Leftrightarrow \omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\)

+) Xác định \(\omega_C\) để \(U_{Cmax}\). Tính \(U_{Cmax}\)

\(\omega_C=\dfrac{Z_T}{L}\) \(Z_L=Z_T\)

\(U_{Cmax}=\dfrac{UL}{RC.Z'_T}\) với \(Z'_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{4}}\)

+) Khi \(\omega=\omega_C=\dfrac{Z_T}{L} \) thì \(Z^2=Z_L^2-Z_C^2\)

\(U^2=U_{Cmax}^2-U_L^2\)

\(\tan \varphi_{RC}.\tan \varphi=-\dfrac{1}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP