Dòng điện xoay chiều - Giá trị L0...

Dòng điện xoay chiều - Giá trị L0 để công suất cực đại khi C thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi \(C=C_1\) hoặc \(C=C_2\) thì \(\left \{ I,P,U_R,U_L,U_{RC} \right \}\) không đổi:

\(Z_L=\dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}\)

Giá trị \(L_0\) để công suất của mạch đạt cực đại:

\(Z_C=Z_L=\dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP