Dao động điều hòa - Công thức độc...

Dao động điều hòa - Công thức độc lập

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có các công thức độc lập sau:

\(\begin{Bmatrix} A^2=x^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}& \\ A^2=\dfrac{a^2} {\omega^4} +\dfrac{v^2} {\omega^2}& \end{Bmatrix} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} &\begin{vmatrix} v\end{vmatrix}=\omega \sqrt{A^2-x^2}\\ & \begin{vmatrix} a\end{vmatrix}=\omega \sqrt {\omega^2 A^2-v^2}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP