Dao động và sóng điện từ - Năng...

Dao động và sóng điện từ - Năng lượng từ trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm:

\(W_t=\dfrac{L_i^2}{2}\) \(W_{tmax}=\dfrac{LI_0^2}{2}\)

Khi \(W_t=nW_đ \Rightarrow \left\{\begin{matrix}q=\pm \dfrac{Q_0}{\sqrt{n+1}}; u=\pm \dfrac{U_0}{\sqrt{n+1}}\\ i=\pm\dfrac{I_0}{\sqrt{\dfrac{1}{n}+1}}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP