Dao động điều hòa - Quãng đường...

Dao động điều hòa - Quãng đường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nếu \(\Delta t < \dfrac{T} {2} \Rightarrow \)\(\left\{\begin{matrix} S_{max}=2A \sin \dfrac {\Delta \varphi} {2}& \\ S_{min}=2A(1- \cos \dfrac {\Delta \varphi} {2})& \end{matrix}\right. \)

Nếu \(\Delta t=k\dfrac {T} {2} + \Delta t \Rightarrow\)\(\left\{\begin{matrix} S_{max}=k2A+2A\sin \dfrac {\Delta \varphi} {2} & \\ S_{min}=2kA+2A(1-\cos \dfrac{\Delta \varphi} {2}) & \end{matrix}\right.\)

Với \(\Delta \varphi=\omega \Delta t\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP