Dòng điện xoay chiều - L biến thiên...

Dòng điện xoay chiều - L biến thiên để URLmax, URLmin

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Khi \(L\) biến thiên để \(U_{RLmax}\)

Khi \(Z_L=\dfrac{Z_C+\sqrt{4R^2+Z_C^2}}{2}\) thì \(U_{RLmax}=\dfrac{U(Z_C+\sqrt{4R^2+Z_C^2})}{2}=\dfrac{UZ_L}{R}\)

Lưu ý: \(R\)\(L\) mắc liên tiếp nhau

\(\tan \varphi_0=\dfrac{Z_L-Z_C}{R}=\dfrac{R}{Z_L}=\dfrac{U}{U_{RLmax}}\)

\(\tan 2 \varphi_0=\dfrac{2R}{Z_C}\)

+) Khi \(L\) biến thiên để \(U_{RLmin}\)

Khi \(Z_L=0\) thì \(U_{RLmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP