Dòng điện xoay chiều - Hệ số công...

Dòng điện xoay chiều - Hệ số công suất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Kết hợp \(\left \{ \omega_R; \omega_L;\omega_C \right \}\)

\(\omega_R^2=\omega_L \omega_C\) hay \(f_R^2=f_Lf_C\)

\(U_{Lmax}=U_{Cmax}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{1}{n^2}}}\) với \(n=\dfrac{\omega_L}{\omega_C}\)

\(\left\{\begin{matrix}\left ( \dfrac{U}{U_{Lmax}} \right )^2+\left ( \dfrac{\omega_R}{\omega_L} \right )^2=1\\ \left ( \dfrac{U}{U_{Cmax}} \right )^2+\left ( \dfrac{\omega_C}{\omega_R} \right )^2=1\end{matrix}\right.\)

+) Hệ số công suất: \(\cos \varphi=\sqrt{\dfrac{2}{1+n}}\) với \(n=\dfrac{\omega_L}{\omega_C}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP