Dao động và sóng điện từ - Mạch...

Dao động và sóng điện từ - Mạch dao động khi C1 nt C2

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi \(L_1\) nt \(L_2\) hoặc \(C_1 //C_2\):

\(T_{ss}^2=T_1^2+T_2^2\) \(\dfrac{1}{f_{ss}^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

\(\lambda^2=\lambda_1^2+\lambda_2^2\) \(C_b=C_1+C_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP