Dao động và sóng điện từ - Công...

Dao động và sóng điện từ - Công thức cơ bản dao dộng và sóng điện từ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có các công thức tính cơ bản như sau:

+) Tần số góc: \(\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\)

+) Cường độ dòng điện: \(I_0=\omega Q_0=U_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}\)

+) Hiệu điện thế : \(U_0=\dfrac{Q_0}{C}=I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)

+) \(\varphi_i-\varphi_u=\dfrac{\pi}{2}\)

+) \(Q_0^2=q^2+\left ( \dfrac{i}{\omega}\right )^2\)

+) \(I_0^2=i^2+\omega^2 q^2\) \(\left ( \dfrac{i}{I_0}\right )^2+\left ( \dfrac{u}{U_0} \right )^2=1\)

+) Bước sóng điện từ: \(\lambda=\dfrac{c}{f}=cT=2\pi c\sqrt{LC}\) với \(c=3.10^8 m/s\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP