Dòng điện xoay chiều - Tính tần số...

Dòng điện xoay chiều - Tính tần số góc để công suất cực đại

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Cho \(\omega=\omega_1, \omega=\omega_2\) thì \(P\) như nhau. Tính \(\omega_0\) để \(P_{max}\): \(\omega_0^2=\omega_1 \omega_2=\dfrac{1}{LC}\)

+) Cho \(\omega=\omega_1\) thì \(U_{Lmax}\), \(\omega=\omega_2\) thì \(U_{Cmax}\). Tính \(\omega\) để \(P_{max}\): \(\omega=\sqrt{\omega_1 \omega_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP