Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RLC...

Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RLC có c thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tìm \(C\) để \(\left \{ I,P,U_R,U_L,U_{RC} \right \}\) đạt giá trị cực đại:

\(Z_L=Z_C \Leftrightarrow C=\dfrac{1}{\omega^2 L}\)

Lưu ý: \(L\)\(C\) mắc liên tiếp nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP