Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RLC...

Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RLC có L thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Tìm \(L\) để \(\begin{Bmatrix} I,P,U_R,U_C,U_{RC} \end{Bmatrix}\) để đạt giá trị cực đại:

\(Z_L=Z_C \Leftrightarrow L=\dfrac{1}{\omega^2 C}\)

Lưu ý: \(L \)\(C\) mắc liên tiếp nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP