Dòng điện xoay chiều - Tìm UCmax khi...

Dòng điện xoay chiều - Tìm UCmax khi C thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(C=C_0 \) để \(U_{Cmax}\)

+) Khi \(Z_C=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{Z_L} \Leftrightarrow \dfrac{Z_C-Z_L}{R}.\dfrac{Z_L}{R}=1\)

\(U_{Cmax}=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}=\dfrac{U}{\cos \varphi_{RL}}\) khi đó \(\vec{U} \bot \vec{U_{RL}}\)

Hệ quả của \(\vec{U} \bot \vec{U_{RL}}\)

+) \(U_{Cmax}^2=U^2+U_{RL}^2\)

+) \(U_{Cmax}(U_{Cmax}-U_L)=U^2\)

+) \(U_L(U_{Cmax}-U_L)=U_R^2\)

+) \(\dfrac{1}{U_R^2}=\dfrac{1}{U^2}+\dfrac{1}{U_{RL}^2}\)

+) \(\left ( \dfrac{u}{U} \right )^2+\left ( \dfrac{u_{RL}}{U_{RL}} \right )^2=2\)

+) \(\tan \varphi.\tan \varphi_{RL}=1\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP