Dòng điện xoay chiều - Hiện tượng cộng...

Dòng điện xoay chiều - Hiện tượng cộng hưởng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì \(Z_L=Z_C \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\\ f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\end{matrix}\right.\)

\(I_{max}=\dfrac{U}{R+r}\)

\(Z_{min}=R\)

\(P_{max}=\dfrac{U^2}{R+r}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP