Dòng điện xoay chiều - Dấu hiệu cộng...

Dòng điện xoay chiều - Dấu hiệu cộng hưởng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu nhận biết hiện tượng cộng hưởng là:

+) Biến đổi \(\omega,f,L\) hoặc \(C\) để:

\(\begin{Bmatrix} I_{max},P_{max},U_{R max} (\cos \varphi)_{max}\end{Bmatrix}\) hoặc \(u\) cùng pha với \(i\)

_ Biến đổi \(L\) để \(U_{Cmax}\): \(U_{Lmax}=\dfrac{UZ_L}{R+r}\)

_ Biến đổi \(C\) để \(U_{Lmax}\): \(U_{Cmax}=\dfrac{UZ_C}{R+r}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP