Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RrLC...

Dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch RrLC có R thay đổi

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Có 2 giá trị \(R_1 \neq R_2\) để \(P\) bằng nhau:

\(\left\{\begin{matrix} (R_1+r)(R_2+r)=(Z_L-Z_C)^2=(R_0+r)^2\\ R_1+R_2+2r=\dfrac{U^2}{P} \end{matrix}\right.\).

Gọi độ lệch pha giữa \(u\)\(i\) qua mạch ứng với \(R_1\)\(\varphi_1\), ứng với \(R_2\)\(\varphi_2\): \(\varphi_1+\varphi_2=\pm \dfrac{\pi}{2}\)

\(\Leftrightarrow \tan \varphi_.\tan \varphi_2=1\)

\(\cos \varphi_1=\sqrt{\dfrac{R_1}{R_1+R_2}}\) \(\cos \varphi_2=\sqrt{\dfrac{R_2}{R_1+R_2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP