Dòng điện xoay chiều - Máy biến thế...

Dòng điện xoay chiều - Máy biến thế, truyền tải điện năng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Điện năng tiêu thụ của mạch điện:

\(W=Pt\)

+) Công suất hao phí:

\(P_{hp}=\dfrac{rP_{phat}^2}{U^2\cos^2 \varphi}\) \(P=nP_0+P_{hp}\)

( Với n là số máy, P là công suất tiêu thụ 1 máy)

+) Nhiệt lượng tỏa ra trên R: \(Q=tRI^2(J)\)

+) Độ giảm thế trên dây; \(\Delta U=IR=U_{phat}-U_{tieuthu}\)

\(f=pn\) (Với n: vận tốc (vòng/s, p: số cặp cực)

+) Máy có điện trở thuần:

\(\left\{\begin{matrix}U_{sc}=\sqrt{U_1^2+U_{R-sc}^2}\\ U_{tc}=\sqrt{U_2^2+U_{R-tc}^2}\end{matrix}\right.\) \(\dfrac{U_2+I_2r_2}{U_1-I_1r_1}=\dfrac{N_2}{N_1}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP