Dòng điện xoay chiều - Thời gian đèn...

Dòng điện xoay chiều - Thời gian đèn sáng, đèn tắt

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì:

\(\Delta t_s=4\dfrac{\varphi_s}{\omega}\) với \(\cos \varphi_s=\dfrac{U_1}{U}\)

+) Thời gian đèn tắt trong 1 chu kì:

\(\left\{\begin{matrix}\Delta t_t=T-\Delta t_s\\ \Delta t_t=\dfrac{4 \varphi_t}{\omega}\end{matrix}\right.\) với \(\sin \varphi_t=\dfrac{U_1}{U_0}\)

+) Thời gian đèn sáng, tắt trong thời gian t giây:

\(\left\{\begin{matrix}\tau_s=\dfrac{t}{T}.\Delta t_s\\ \tau_t=\dfrac{t}{T}.\Delta t_t\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP