Dòng điện xoay chiều - CMạch RrLC...

Dòng điện xoay chiều - CMạch RrLC

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có các công thức sau:

\(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I_0}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U_0}\\ \end{pmatrix}^2=1\) \(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U}\\ \end{pmatrix}^2=2\)

\(U_0=I_0\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

+) Mạch chỉ có L:

\(Z_L=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

+) Mạch chỉ có C

\(Z_C=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP