Sóng âm - Một số kiến thức bổ...

Sóng âm - Một số kiến thức bổ sung

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  • Thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là \(\dfrac{T}{2}\)
  • Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là \(T\)
  • Hai điểm gần nhất dao dộng cùng pha, ngược pha, vuông pha cách nhau lần lượt là \(\lambda, \dfrac{\lambda}{2},\dfrac{\lambda}{4}\)
  • Hai điểm gần nhất dao động với biên độ cực đại cách nhau \(\dfrac{\lambda}{2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP