Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc...

Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc đơn ở gia tốc g

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Con lắc đơn có chu kỳ T ở nơi có gia tốc \(g_1\), nhiệt độ \(t_1\). Khi đưa tới nơi có gia tốc \(g_2\):

\(\dfrac{\Delta T}{T}=-\dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta g}{g}\)

Với \(\Delta g=g_2-g_1\). Để con lắc chạy đúng giờ thì chiều dài dây thỏa mãn: \(\dfrac{l_1}{g_1}=\dfrac{l_2}{g_2}\)

Lưu ý: +) Nếu \(\Delta T\) > 0 thì đồng hồ chạy chậm

+) Nếu \(\Delta T\) <0 thì đồng hồ chạy nhanh

+) Nếu \(\Delta T\) =0 thì đồng hồ chạy đúng

+) Thời gian chạy sai mỗi giây: \(\theta=\dfrac{\begin{vmatrix} \Delta T \end{vmatrix}}{T}(s)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP