Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc...

Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc đơn treo thang máy

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Con lắc treo vào thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên hoặc nhanh dần đều đi xuống với gia tốc a:

\(T'=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g-a}}\)

+) Con lắc treo vào thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên hoặc chậm dần đều đi xuống với gia tốc a:

\(T'=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g+a}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP