Con lắc đơn - Lực căng dây của...

Con lắc đơn - Lực căng dây của con lắc đơn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức lực căng dây của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg(3 \cos \alpha- 2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây lớn nhất của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg(3-2 \cos \alpha_0)\)

Công thức lực căng dây nhỏ nhất của con lắc đơn được tính như sau:

\(\tau=mg \cos\alpha_0\)

Nếu \(\alpha \leq 10^0 :\left\{\begin{matrix}v_{max}= \alpha_0 \sqrt{gl}\\ \tau_{max}=mg(1+ \alpha_0^2)\\ \tau_{min}=mg(1-\dfrac{1}{2} \alpha_0^2)\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP